• ترمومتر ASTM 10C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 90+ الی 370+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 2 درجه
  • طول دماسنج : 285 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 110C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 133.6+ الی 136.4+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 0.05 درجه
  • طول دماسنج : 300 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 114C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 80- الی 20+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 0.5 درجه
  • طول دماسنج : 295 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 11C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 6- الی 400+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 2 درجه
  • طول دماسنج : 305 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 120C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 38.6+ الی 41.4+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 0.05 درجه
  • طول دماسنج : 300 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 121C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 98.6+ الی 101.4+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 0.05 درجه
  • طول دماسنج : 300 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 12C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 20- الی 102+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 0.2 درجه
  • طول دماسنج : 415 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 13C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 155+ الی 170+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 0.5 درجه
  • طول دماسنج : 150 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 14C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 38+ الی 82+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 0.1 درجه
  • طول دماسنج : 370 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 16C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 30+ الی 200+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 0.5 درجه
  • طول دماسنج : 390 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 18C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 34+ الی 42+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 0.1 درجه
  • طول دماسنج : 270 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 19C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 49+ الی 57+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 0.1 درجه
  • طول دماسنج : 270 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 2C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 5- الی 300+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 1 درجه
  • طول دماسنج : 385 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 46C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 48.6+ الی 51.4+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 0.05 درجه
  • طول دماسنج : 300 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 47C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 58.6+ الی 61.4+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 0.05 درجه
  • طول دماسنج : 300 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون
 • ترمومتر ASTM 5C
  0 out of 5
  قیمت اصلی ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان است.

  ویژگی های محصول :

  • محدوده اندازه گیری : 38- الی 50+ درجه سانتی گراد
  • دقت : 1 درجه
  • طول دماسنج : 225 میلی متر
  • پشت زرد
  • بهمراه گواهی کمپانی سازنده
  • مناسب برای کالیبراسیون

Close سبد خرید
Close علاقه‌مندی
اخیرا بازدید شده بستن
Close

Close
منو
دسته‌بندی‌ها